Vásárlási feltételek leírása

Adatvédelem

Termékjelölések


Vásárlási feltételek leírása

Áruházunkban tetszés szerint barangolhat, személyazonossága felfedése nélkül is megismerkedhet termékeinkkel, árainkkal; regisztrációs kényszer nélkül tájékozódhat a részletekről. Termékeinket a könnyebb tájékozódás érdekében főkategóriák szerint soroltuk be. A főkategóriákon belül újabb alkategóriákban találhatja meg a termékeket. Minden termék ára bruttó, azaz 27% ÁFA-val együtt tüntettük fel.


Regisztráció
Ahhoz, hogy vásárolni tudjon áruházunkban, regisztrálnia kell magát. Ezt megteheti rögtön, a vásárlás kezdete előtt, vagy később, ha már „telepakolta" a kosarát, és a pénztárhoz fárad. 
Kérjük, pontosan töltse ki a szállítási címet, és különösen fontos, hogy olyan (mobil) telefonszámot adjon meg itt, amelyen napközben is el lehet szükség esetén Önt érni. A kiszállításra kerülő termékekről tételes számlát küldünk Önnek a dobozban, amelyen a vevő megegyezik az Ön által megadott számlázási címzettel.


Vásárlás
Ha a kiválasztott terméket szeretné megvásárolni, a Kosárba rakom gombra kattintva kezdeményezheti az áru vásárlását. A kívánt mennyiséget a Mennyiség mezőbe írhatja be. A mezőben alapértelmezés szerint 0 db látható. (A termék mennyiségét a későbbiekben a kosárban is tetszés szerint átírhatja, megváltoztathatja.) Miután berakta a kosárba az Önnek tetsző termékeket, a „Vásárol" gombra kattintva folytathatja a vásárlást, illetve - ha már befejezte a vásárlást - a pénztárhoz "fáradhat", 
Kérjük, pontosan töltse ki a szállítási címet, és különösen fontos, hogy olyan (mobil) telefonszámot adjon meg itt, amelyen napközben is el lehet szükség esetén Önt érni. A kiszállításra kerülő termékekről tételes számlát küldünk Önnek a dobozban, amelyen a vevő megegyezik az Ön által megadott számlázási címzettel.


A rendelés elfogadása
A rendelés leadásáról és elfogadásáról rendszerünk Önt egy emlékeztető e-mailben tájékoztatja. Amennyiben a rendelt tételek szállításával kapcsolatban bármilyen kérdésünk lenne (pl. nem tudunk szállítani az adott termékből) a megadott telefonszámon megkeressük Önt.
Rendeléseit az alábbi, hagyományos formában is leadhatja:
- A sano@sanobrunohungary.hu e-mail címre küldött elektronikus levél formájában, mely levélben feltüntette a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat: a megrendelő pontos neve, számlacíme, a csomagküldés pontos címe (utca, házszám, város és irányítószám), egy telefonszám, amelyen munkatársunk egyeztetni tud a rendeléssel kapcsolatban. A visszaélések elkerülése végett minden e-mailben leadott rendelést a megadott telefonszámon visszaigazolunk, ezért ha nincs a rendelésben telefonszám megadva, vagy azon nem tudjuk a megrendelőt elérni, a megrendelést semmisnek tekintjük.
- A 06-1/271-0568-es telefonszámon munkaidőben (H-P: 9-16h) felvesszük a rendelést.
- A 06-1/306-0029-ös faxszámon. Erre a formára ugyanazok a feltételek érvényesek, mint az e-mail-es megrendelésre.


Termék átvétele
Személyes átvétel
Amennyiben a kívánt termékeket személyesen szeretné átvenni, akkor azok kiválasztása és kosárba helyezése, majd a vásárláshoz történő belépés után kérjük, hogy a megrendelés adatai alatti "megjegyzés" rovatba írja be, hogy „személyes átvétel". Ebben az esetben Ön személyesen veheti át nyitvatartási időben a megrendelt termékeket, szállítási és csomagolási költség nélkül. További előny ebben az esetben, hogy a rendelést követően értesítjük Önt, hogy a termékeket mikortól veheti át, így biztosan nem kell attól tartania, hogy valamelyik termék véletlenül éppen nincs raktárkészleten. A megrendelt termékeket, a visszaigazolástól számított egy héten át tartjuk félretéve, így az Önnek legkényelmesebb időpontban veheti át azokat.


Házhozszállítás
Cégünk igyekszik a csomagolási és szállítási költségeket a minimálisra csökkenteni. A csomagokat a GLS futárszolgálat szállítja ki! A kiszállítás munkanapokon, 8 és 17 óra között történik, ezért kérjük, hogy szállítási címként olyan címet szíveskedjék megadni, melyen ezen időintervallumban elérhető, például munkahely.
A futárszolgálat vállalja, hogy a csomagot, a feladást követő munkanapon kézbesíti. Ha a futárral nem sikerül a találkozó, akkor a kézbesítés kísérletéről értesítést hagy. Egyeztetést követően kerül sor a második kézbesítési kísérletre. Amennyiben a második kézbesítési kísérlet is eredménytelen marad, a futárszolgálat a csomagot visszaszállítja a feladónak, jelen esetben a Sano Bruno Hungary Kft-nek.

0-2 kg: 1540,- Ft

2,1-5 kg: 1715,- Ft

5,1-10 kg: 1.890,-Ft

10,1-20 kg: 1.930,-Ft

A szállítás díjak az ÁFA-t tartalmazzák, és megrendelésenként értendők.


Csomagolási költség
Termékeinket egy megfelelő méretű papírdobozba csomagoljuk. Ennek költségeit magunkra vállaljuk.


Szállítási határidők
Ha csak mód és lehetőség van rá, akkor a rendeléseket gyorsan és precízen kezeljük. Átlagos esetben a megrendelt termékeket 3-5 munkanap alatt szállítjuk ki, ha ez valamilyen oknál fogva akadályba ütközik, akkor telefonon vagy e-mail-ben értesítjük Önt arról, hogy esetlegesen melyik termékre kell várni. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy az adott terméket kihagyjuk a rendelésből, és a csomagot e nélkül küldjük el, vagy arra, hogy másik, hasonló (helyettesítő) terméket válasszon, illetve, hogy az eredeti megrendelést egy későbbi, egyeztetett időpontban továbbítjuk.


Fizetési mód
A csomaghoz utánvéttel juthat hozzá. A teljes összeget a futárnak kell kifizetni, aki a pénz átvétele után átadja Önnek a megrendelt termékeket tartalmazó csomagot.


Adatvédelem

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A site (a www.sanobrunohungary.hu) szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

A Sano Bruno Hungary Kft. ( Székhely: 1151 Bp. Székely Elek út 11. cégjegyzék szám: 01-09-901126, adószám: 14374953-2-42)) ezúton teszi közzé az adatvédelmi és - kezelési elveit és politikáját - melyet magára nézve kötelező erővel ismer el. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
•1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); 
•1992. évi LXVI. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; 
•továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet; 
•1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.); 
•1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény); 
•2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Definíciók:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, 
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;


Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.
A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Adatvédelmi Irányelvek:

Ön az oldalon történő regisztrációval hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:
•az Önnel való kapcsolattartás, 
• rendszeres tájékoztatás, 
• közvetlen üzletszerzés, 
• piackutatás 
Kérjük jelezze, mely adatkezelésekhez nem járul hozzá. Amennyiben tiltakozását nem jelzi, azt úgy tekintjük, adatai az alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul:

1.postai vagy telefonos úton tájékoztató anyag, információ az Adatkezelőtől 
2.az Ön név és lakcímadatait közvetlen üzletszerzés, piackutatás, közvélemény-kutatás és tudományos kutatás céljából harmadik félnek történő átadáa 
3.e-mai címére, mobiltelefonjára elektronikus úton reklámok és egyéb tájékoztató információk külése 
4.az Ön adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással értékeljük 
5.személyes adatait adatfeldolgozás céljából az Adatkezelő az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba is továbbítsa

•Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. 
•A .... Kft., mint adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
•Más honlapokhoz kapcsoló linkek 
•Az oldalon lehetnek más honlapokhoz kapcsoló linkek. A www.matrac.hu website nem felelős az ilyen honlapok adatvédelmi gyakorlatáért vagy azok tartalmáért. Azt ajánljuk, hogy figyelmesen olvassa el minden olyan honlap adatvédelmi politikáját, ahová ellátogat.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amenyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.

Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Sano Burno Hungary Kft , mint Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben Ön a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


Termékjelölések

Állatkísérletektől mentes

 

Xi irritatív anyag

 

Tűzveszélyes